Đang tải dữ liệu ...
GIỚI THIỆU - CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
21/01/2015  - 20.133 lượt

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 1. Giới thiệu: 

       - Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng là một trong những khoa đảm nhiệm đào tạo ngành nghề thuộc Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh. Ngành có chức năng đào tạo là Xây dựng Cầu đường bộ, Xây dựng Dân dụng& công nghiệp.

 

     - Cơ sở giảng dạy : Trường Cao đẳng GTVT, TP HCM, gồm có 03 cơ sở :

       + Cơ sở 1 :  Cơ sở chính gồm văn phòng Ban lãnh đạo nhà trường, các Phòng, Ban; Khoa Kinh Tế (số 252 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP HCM)

       + Cơ sở 2:  Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng, Khoa Kỹ thuật Ô Tô; Phòng LAS XD 874 (số 08, Nguyễn Ảnh Thủ, P. Trung Mỹ Tây, Q12, TP HCM).

       + Cơ sở 3:  Khoa Kỹ Thuật Điện - Điện Tử, Khoa Đại Cương (số 256, Dương Đình Hội, P. Tăng Nhơn Phú B, Q9, Tp HCM).

  

2. Chức năng - Đào tạo:

        a) Bậc Cao Đẳng: 

        + Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng (Xây dựng Cầu đường bộ ) - Mã ngành: C510102.

        + Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng (Xây dựng Dân dụng) - Mã ngành: C510103.

    b) Cao đẳng nghề:

        + Xây dựng Cầu đường bộ - Mã ngành:  50510108

        + Kỹ thuật  Xây dựng  (Xây dựng  Dân dụng&Công nghiệp) - Mã ngành:  50510106

    c) Bậc Trung cấp chuyên nghiệp:

        + Xây dựng Cầu đường - Mã ngành:  42510105

        + Xây dựng Dân dụng&Công nghiệp - Mã ngành: 42510106

        + Xây dựng Công trình thủy - Mã ngành: 42510108

    d) Sơ cấp nghề:

        + Trắc địa công trình.

       +  Nâng bậc thợ  cho các ngành nghề thuộc lĩnh vực Xây dựng Cầu đường, Xây dựng Dân dụng.

 

3. Nhiệm vụ :

      - Tổ chức thực hiện việc biên soạn giáo trình môn học, tài liệu học tập các môn học cơ sở ngành, chuyên ngành, cải tiến và đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy;

       - Lập kế hoạch giảng dạy, thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập;  quản lý giáo viên, học sinh-sinh viên của Khoa và các hoạt động giáo dục theo chương trình đào tạo của Nhà trường;

       - Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khoa trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, theo qui định của Ban lãnh đạo nhà trường;

       - Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học kỹ thuật, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên thuộc các lĩnh vực công trình Giao thông và Xây dựng Dân dụng &Công nghiệp của Khoa quản lý, gắn đào tạo với sử dụng;

         - Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo theo yêu cầu của Nhà trường;

        - Thực hiện các công việc khác khi được nhà trường yêu cầu có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

 

 

Cơ sở 1

 

         

Cơ sở 2                                                            Cơ sở 3

 Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 14624539
Số Online : 8