Đang tải dữ liệu ...
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11 năm 2019, "Tập thể Cán bộ, công chức, viên chức Trường Cao đẵng Giao thông vận tải nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật"
Chức năng và nhiệm vụ
01/09/2009  - 78.104 lượt

1. Chức năng :TTĐTLX có chức năng giúp Hiệu trưởng :
- Tổ chức và thực hiện đào tạo mới lái xe các hạng.
- Bổ túc chuyển hạng giấy phép lái xe các hạng. 
- Hợp tác, liên kết, hợp đồng đào tạo lái xe với các cơ sở đào tạo lái xe.
2. Nhiệm vụ :
- Tổ chức tuyển sinh, đào tạo lái xe các hạng từ A1 đến E, F.
- Tổ chức đào tạo nâng bậc, bổ túc tay lái cho các đối tượng có nhu cầu.
- Tổ chức thực hiện việc biên sọan giáo trình, tài liệu, giáo trình môn học, cải tiến và đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy.
- Lên kế hoạch về giáo viên, thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, quản lý giáo viên, học viên theo chương trình đào tạo của nhà trường.
- Quản lý giáo viên, học viên thuộc Trung tâm đào tạo lái xe.
- Quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện : Xe Ô tô các hạng, nhà cửa, sân bãi tại cơ sở 2 – số 08 Nguyễn Anh Thủ theo qui định của lãnh đạo trường.
- Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên thuộc các lĩnh vực của Trung tâm quản lý và phải gắn đào tạo với sử dụng.
- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo theo yêu cầu của lãnh đạo trường.
- Thực hiện các công việc khác khi được nhà trường yêu cầu có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm đào tạo lái xe.
 Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 17410121
Số Online : 1427